Asansör Bakım Servisi Açmak

Asansör bakımı ülkemizde zorunlu olarak alınması gereken hizmetler arasında bulunmaktadır. Asansör bakım servisi açmak için faaliyete geçmek üzere bir işletme kurma aşamasında yaşanılan tüm sorunlara yönelik çözümler rehberimizde yer almaktadır.

Asansör bakımı yapmak üzere bir asansör tamir servisi açmak gereklidir. İlgili faaliyete yönelik bir işletme kurmak için de sektör tecrübesi olan ve gerekli sertifikalara sahip personellere ihtiyaç duyulur. Bu iş fikrini hayata geçirmek isteyenlerin en çok sorun yaşadığı kısım tecrübeli ve gerekli belgelere sahip personel bulmakta yaşanıyor.

ASANSÖR BAKIM SERVİSİ NEDİR?

asansör bakımı

Türkiye’de bulunan tüm asansörlerin aylık, 3 aylık ve yıllık periyotta mutlaka yapılması gereken bakımı bulunmaktadır. Bu bakımlar dışında asansörler yoğun kullanıma bağlı olarak sık sık arıza vermektedir. Dolayısıyla güvenlik açısından asla sorun çıkartmaması gereken asansörler için alanında yetkin kişilerden oluşan bir ekip tarafından bakım ve tamir yapılmalıdır. Asansör bakım servisleri de ilgili bu hizmeti sağlayan ve gerekli resmi belgelere sahip olan işletmelerdir. Çok sık denetlenirler ve herhangi bir güvenlik sorunu karşısında da sorumludurlar.

Türkiye’de yaklaşık 21 milyon asansörün bulmaktadır. Dolayısıyla ülkemizin küçük, büyük tüm il ve ilçelerinde asansör bakım servisi oldukça yoğun ihtiyaç duyulan bir iş fikridir.

ASANSÖR BAKIM SERVİSİ NASIL AÇILIR?

asansör bakım servisi

Dileyen her girişimci istediği herhangi bir bölgede asansör bakım servisi açabilir. İhtiyaç duyulan konu ise “Asansör Sistemleri Ustalık Belgesi”dir. Dolayısıyla ilgili belgeye sahip olunmadan bu işletmeyi kurmak mümkün değildir. İşletmede çalışacak tüm personellerin ya Asansör Sistemleri Ustalık Belgesi ya da Asansör Bakım ve Onarım Ustası belgesine sahip olması gerekiyor.

İlgili belgeler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sağlanmakta olup Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kurs merkezleri tarafından verilen eğitim neticesinde de alınabilmektedir. Ayrıca ülkemizde çok sayıda özel kurs aracılığıyla da bu belgeye sahip olunabilir.

Asansör bakımı üzerine gerekli belgeleri temin eden girişimcilerin daha sonra ilgili işletmeyi kurmak için gerekli olan diğer şartları sağlaması gerekiyor.

Asansör bakım servisi için gerekli belgeler ve şartlar:

 • 2 adet fotoğraf (şirket işletmesi ise gerekli değildir)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olunduğuna dair herhangi bir belge
 • İşletici Kimlik Bildirme Belgesi
 • İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi (şahıs işletmesi ise gerekli değildir)
 • Vergi Levhası
 • Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Tasdiknamesi
 • Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi (tapuda adı geçen mülk sahibi/sahipleri ile yapılmalıdır) (aslı ya da noter tasdikli sureti) (işyeri kiralık ise)
 • İşyeri Krokisi (yetkili bir kişiye çizdirilmelidir, üzerinde uzunluk ölçüleri, m² toplamı, çizen kişinin kaşesi ve imzası bulunmalıdır)
 • İtfaiye Uygunluk Raporu
 • ASAT İşyeri Açma Ruhsatı Görüş Belgesi (işyerinde tuvalet var ise)
 • Güvenlik Kameraları ve Kayıt Sistemi bulunmalıdır (700 TVL IR LED dış mekan kamerası ya da 1080 HP HD dış mekan kamerası) (işyeri 60 m² ve üzerinde ise)
 • Asansör bakım servisi m² şartı yoktur.
 • İçeride tamir yapılması yasaktır.
 • Tapuda adı geçen mülk sahibinin/sahiplerinin vefat etmiş olması durumunda; “veraset ilamı” çıkartılmalı ve gereken belgeler arasına “Veraset İlamı” da konulmalıdır. Ayrıca kira sözleşmesinde veraset ilamında adı geçen mirasçının/mirasçıların da imzası/imzaları bulunmalıdır.
 • İşyerinin “mesken”e açılması durumunda; “muvafakatname” alınmalıdır. (en az 8 daireli apartmanlarda; apartman yönetim karar defterinde, kat maliklerinin imzalarının bulunduğu, ilgili karar sayfasının noter tasdikli sureti)

AYRICA BAKINIZ: Çilingir Açmak

ASANSÖR BAKIM SERVİSİ FAALİYETİ NASIL YAPILIR?

asansör bakım servis

Asansör bakım servisinde faaliyeti yürütmek için gerekli personellerin ihtiyaç duyacağı ekipman ve teçhizatları temin etmeniz gerekiyor. İlgili ihtiyaçları temin ettikten sonra asansör bakım servisi faaliyetine başlanılabilir. Burada önemli olan konu tamir ve bakım verilecek olan asansör bulmaktan geçiyor.

Ülkemizde her asansör için yetkili bir asansör bakım servisi olması nedeniyle ilk olarak yeni yapılacak asansörler hedef alınabilir. Ayrıca mevcut asansörlere sahip olan apartman yöneticileri ya da kurum amirleri ile de görüşülerek bir teklif sağlanabilir. Genel olarak mevcuttaki firmaya göre daha uygun bedeller ve daha iyi şartlar sağlanması durumunda ilgili asansör için yetkili bakım servisi olunabilir.

Sektördeki en önemli müşteriler genellikle apartman yöneticileridir. Apartmanlardaki asansör için karar verici konumunda olan apartman yöneticileri ile görüşülerek bir teklif sağlanmasında büyük yarar var.

ASANSÖR BAKIM SERVİSİ AÇMANIN MALİYETİ

asansör bakım servisi açmak

Bir asansör servisi açmak genellikle ortalama üzerinde maliyet içermektedir. İşletmenin büyüklüğüne ve asansör kurulumu sağlayıp sağlamamasına göre değişiklik göstermek üzere, ilgili şirketin kurulumu ve faaliyete başlaması için gerekli olan minimum sermaye düzeyi 400.000 TL‘dir. Şirketin asansör kurulumu sağlaması durumunda gerekli olan sermaye düzeyi 1.000.000 Türk Lirası’na yaklaşmaktadır.

ASANSÖR BAKIM SERVİSİ NE KADAR KAZANDIRIR

asansör bakım servisi açma

Asansör bakım servisleri genellikle bakım ve tamir yaptıkları asansörler için her ay gelir elde etmektedir. Dolayısıyla düzenli hizmet sağlamak üzere asansör yetkilileri ile yaptıkları anlaşmalar ile aylık gelirlerini artırırlar.

Türkiye’de standart olarak 6 katlı bir apartmanın asansörü için aylık 400 TL düzeyinde bakım ücreti alınır. İlgili asansörün ayrıca sıklıkla tamir ihtiyacı söz konusu olacağı için yıllık olarak ilgili asansörden elde edilen gelir 6-7 bin TL’nin üzerindedir.

Ortalama çapta iş yapan ve en az 2 yıllık sektörde olan bir firmanın aylık 200-300 düzeyinde asansöre hizmet sağladığı göz önünde bulundurulduğu zaman; asansör servislerinin para kazanma potansiyeli keşfedilebilir. Genel olarak sektördeki firmalar aylık 130.000 TL’den fazla net kazanç sağlarlar.

AYRICA BAKINIZ: Türkiye’de Olmayan İş Fikirleri

Yorum yapın