Av Malzemeleri Bayi Dükkanı Açmak

Av bayi olarak adlandırılan av malzemeleri dükkanı açmak son dönemin karlı ve potansiyeli yüksek iş fikirleri arasında bulunmaktadır. Sektör her geçen yıl büyüme kaydederken, tabana yayılan müşteri pörtföyü ile de gelir potansiyeli artmaktadır.

Av malzemeleri dükkanları standart bir perakende faaliyet ile benzer koşullar içerirken; sektör önemli düzeyde tecrübe ve deneyim talebi içermektedir. Sektöre giriş yapacak olan girişimcilerin adım adım ihtiyaç duydukları hususlar rehberde yer alıyor.

ÖNCELİKLİ UYARI: İş Fikirleri platformu, avcılık faaliyetlerine tamamen karşıdır.

AV MALZEMELERİ BAYİ DÜKKANI NEDİR?

av malzemeleri

Kara ve deniz avcılığı için gerekli olan teçhizat ve ekipmanların satıldığı işletmelere av malzemeleri bayi adı verilmektedir. İlgili işletmeler hem kara hem de deniz avcılığı için gerekli olan ekipmanların satışını yaparlar. Ayrıca bu tür iş yerlerinde av silahlarının satışı da yapılmaktadır.

İlgili faaliyetlere başlamak için spesifik olarak birçok belge ve lisansa ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle silah satışı yapacak olan işletmeleri birçok resmi prosedür bekliyor.

AV MALZEMELERİ DÜKKANI NASIL AÇILIR?

av malzemeleri dükkanı

Sektöre giriş yapacak olan girişimcilerin ilk olarak rekabetin düşük olduğu lokasyonlarda bir dükkan bulması tavsiye edilmektedir. Ayrıca bulunulan konumun gereği olarak deniz ya da kara avcılığına yönelik tercih yapılması gerekiyor. Birçok işletme her iki avcılık türü için de hizmet sağlamaktadır.

Genel olarak tüm ihtiyaçlara uygun bir dükkanın boyutu 40 metrekaredir. Daha küçük dükkanlara yönelik kiralama seçeneklerini değerlendirirken dikkatli olunmasında fayda var. İlgili işletmede av silahlarının denenmesi için hizmet sağlanması durumunda da güvenlik önlemleri alınmış ve ses yalıtımı yapılmış bir odaya ihtiyaç duyulacaktır.

Av malzemeleri dükkanı açmanın belgeleri ve şartları:

 • 2 adet fotoğraf (şirket işletmesi ise gerekli değildir)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olunduğuna dair herhangi bir belge
 • İşletici Kimlik Bildirme Belgesi
 • İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi (şahıs işletmesi ise gerekli değildir)
 • Vergi Levhası
 • Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Tasdiknamesi
 • Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi (tapuda adı geçen mülk sahibi/sahipleri ile yapılmalıdır) (aslı ya da noter tasdikli sureti) (işyeri kiralık ise)
 • İşyeri Krokisi (yetkili bir kişiye çizdirilmelidir, üzerinde uzunluk ölçüleri, m² toplamı, çizen kişinin kaşesi ve imzası bulunmalıdır)
 • İtfaiye Uygunluk Raporu
 • ASAT İşyeri Açma Ruhsatı Görüş Belgesi (işyerinde tuvalet var ise)
 • Güvenlik Kameraları ve Kayıt Sistemi bulunmalıdır (700 TVL IR LED dış mekan kamerası ya da 1080 HP HD dış mekan kamerası) (işyeri 60 m² ve üzerinde ise)
 • Av malzemeleri dükkanları için metrekare şartı yoktur.
 • Tapuda adı geçen mülk sahibinin/sahiplerinin vefat etmiş olması durumunda; “veraset ilamı” çıkartılmalı ve gereken belgeler arasına “Veraset İlamı” da konulmalıdır. Ayrıca kira sözleşmesinde veraset ilamında adı geçen mirasçının/mirasçıların da imzası/imzaları bulunmalıdır.
 • İşyerinin “mesken”e açılması durumunda; “muvafakatname” alınmalıdır. (en az 8 daireli apartmanlarda; apartman yönetim karar defterinde, kat maliklerinin imzalarının bulunduğu, ilgili karar sayfasının noter tasdikli sureti)

Silah Satışı İçin Gerekli Şartlar ve Belgeler:

Tüfek satışı yapacak olan işletmelerin bağlı bulunan emniyet müdürlüğünden izin alması gerekiyor. İzin başvurusu için gerekli belgeler ve şartlar:

 • Patlayıcı maddeleri satın alma depolama ve kullanma beyannamesi
 • Patlayıcı madde işiyle iştigal etmesinde veya silah taşımasında ve bulundurmasında, av bayiliği yapmasında, psikolojik, nörolojik, fiziki ve ruhi bakımdan sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesi sağlık kurulu raporu) Patlayıcı madde işiyle iştigal etmesinde veya silah taşımasında ve bulundurmasında, av bayiliği yapmasında, psikolojik, nörolojik, fiziki ve ruhi bakımdan sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesi sağlık kurulu raporu
 • 87/12028 karar sayılı Tüzük hükümlerine uygun olarak patlayıcı maddelerin satın alma, depolama ve kullanma işlemlerini yapacağına dair ve 2521 sayılı Kanun Hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair Noterden onaylı taahhütname) 87/12028 karar sayılı Tüzük hükümlerine uygun olarak patlayıcı maddelerin satın alma, depolama ve kullanma işlemlerini yapacağına dair ve 2521 sayılı Kanun Hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair Noterden onaylı taahhütname
 • Riziko adresinde faaliyette bulunulacak işyeri adresinin belirtildiği Tehlikeli Maddeler Zorunlu ve Sorumluluk Sigorta poliçesi) Riziko adresinde faaliyette bulunulacak işyeri adresinin belirtildiği Tehlikeli Maddeler Zorunlu ve Sorumluluk Sigorta poliçesi
 • İşyeri kendisine aitse tapu ve fotokopisi kira ise, Noter onaylı kira kontratı) İşyeri kendisine aitse tapu ve fotokopisi kira ise, Noter onaylı kira kontratı
 • Son 1yılda çekilmiş 4 adet fotoğraf) Son 1yılda çekilmiş 4 adet fotoğraf
 • Görevlendirilecek, çalıştırılacak şahsın bayide çalışabileceğine dair, belge sahibinin noter onaylı vereceği vekaletname
 • Bayide görevlendirilecek veya çalışacak şahsın vereceği 87/12028 sayılı tüzük hükümlerine uyacağına dair taahhütname
 • Bayide çalışacak şahsın Patlayıcı madde işiyle iştigal etmesinde veya silah taşımasında ve bulundurmasında, av bayiliği yapmasında, psikolojik, nörolojik, fiziki ve ruhi bakımdan sakınca bulunmadığına dair Devlet Hastanesi sağlık kurulu raporu

İlgili belgelerin ve şartların karşılanması sonrasında dükkanın bulunduğu belediyeden çalışma ruhsatı alınması gerekiyor. Bu belgeyi alan işletme sahiplerinin daha sonra maliye aracılığıyla vergi kaydı oluşturması ve vergi levhası alması gerekiyor. Tüm işletmenin resmi prosedürlerini tamamlamak için bir muhasebeci ile çalışılması önerilir.

GEREKLİ ÜRÜNLERİN ALINMASI

av bayi açma

Av malzemeleri dükkanlarında genel olarak perakendecilik yapılır. Buna binaen ürünlerin toptan olarak satın alınması gerekiyor.

Ülkemizde avcılık ürünleri için toptan satış yapan sayısız firma var. İlgili firmalara birkaç internet araması yapılarak ulaşılabilir. Tüm firmalardan katalog alınması ve en kaliteli ürünü en ucuz fiyatlardan temin eden işletme ile çalışılması hem iş hem de kar potansiyelini büyük oranda artıracaktır.

Av bayilerinde en çok satılan ürünler:

 1. Av tüfekleri
 2. Av fişekleri
 3. Mühre & Düdük
 4. Fişeklik & Harbi Takımı
 5. Yağ ve boya
 6. Gizlenme ağı
 7. Av kokusu
 8. Olta
 9. Kamış & Misina & İğne
 10. Kurşun & Alarm & Şamandra
 11. Stoper & Fosfor & Çanta & Kutu
 12. Fener & Lamba
 13. Telsiz
 14. Mesafe ölçer & Fotokapan
 15. Dürbün
 16. Kamera
 17. Çadır & Çanta
 18. Uyku Tulumu & Termos & Matara

Bu ürünler dışında avcılık için sayısız kategoride ürün mevcuttur. Ancak bunlar dışındaki ürünlerin toplu olarak alınması yerine ilk olarak mevcut satış potansiyellerini değerlendirmek üzere birkaç adet almakta yarar var.

AV BAYİ AÇMANIN MALİYETİ

av bayi

Av bayi açmak için gerekli olan sermaye düzeyi yaşanan enflasyon ortamı nedeniyle hızla artmaktadır. Ortalama büyüklükte olacak olan ve hem kara hem de deniz avcılığı ürünlerinin bulunacağı bir işletmeyi kurmak için gerekli olan minimum sermaye düzeyi 400.000 TL’dir. İlgili işletmede tüfek satışı yapılması durumunda gerekli sermaye düzeyi 900.000 Türk Lirası’na yükselecektir.

Unutulmamalıdır ki, Türkiye’de tüfek fiyatları son 3 yılda yüzde 240’tan fazla artış göstermiştir.

AV BAYİ NE KADAR KAZANDIR

av malzemeleri

Av bayilerinde genel kar marjı birçok benzer perakende sektörüne daha yüksektir. Online satışlar nedeniyle iş hacminin lokal işletmelerde düşüş göstermesine rağmen sektördeki genel karlılık yüksektir.

Av bayilerinde silah dışındaki ürünlerde 2023 yılı itibarıyla ortalama kar marjı yüzde 35 düzeyinde bulunuyor. Silahlarda ise kar marjı yüzde 20 ile 30 arasında değişiklik gösteriyor.

Minimum 2 yıl faaliyet gösteren ve müşterisi oturmuş bir av malzemeleri dükkanının aylık net geliri 65.000 TL düzeyinde bulunmaktadır. İlgili işletmenin rekabeti az bir bölgede faaliyet göstermesi esastır. Avcılık faaliyetinin yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, rekabet sektördeki işletmeleri büyük oranda etkilemektedir.

Dolayısıyla sektöre giriş yapmak isteyen girişimcilerin dükkanın açılacağı bölgede rekabet konusunda iyi bir araştırma yapması önerilir.

AYRICA BAKINIZ: Kahve Dükkanı Açmak

Yorum yapın