Bay – Bayan Kuaförü Açmak: Sermaye ve Şartlar

Kuaför açmak son dönemin karlı ve potansiyeli yüksek iş fikirleri arasında yer almaktadır. Sektöre giriş yapmak isteyen girişimciler için el klavuzu niteliğindeki bu rehber aracılığıyla 3 hafta gibi bir süre içerisinde kuaför açmak mümkündür.

Bay veya bayan kuaförü açmak için gerekli nitelikler birbirine çok yakındır. Sadece kadın kuaförü ile erkek kuaförü arasındaki ana fark; gerekli makine ve teçhizatlarda yaşanmaktadır. Rehberimizde ilgili bu hususlara ilişkin bilgiler de ayrıntılı olarak yer almaktadır.

KUAFÖR İŞ FİKRİ

kuaför açmak iş fikri

Kuaför sektörü hızla ivme kazanan ve her yıl büyüme kaydeden bir sektördür. Ana hizmet dalları arasında yer alan kuaför hizmetlerine ilişkin bir işletmeyi kurmak için karşılaşılan ana sorun reklam ve deneyimli personel ihtiyacıdır. Her iki konuda başarılı bir sürece sahip olan girişimciler için kuaför açmak önemli bir para kazanma yoludur.

Bir iş fikri olarak kuaför kurmak ile ilgilenen girişimcilerin ilk olarak kuaför türüne karar vermesi gerekiyor.

Sektörde genel bir ayrım olmasa da, kuaför açmak isteyen girişimcilerin şu kuaför türünden birine öncelikle karar vermesi önerilir.

 1. Düşük gelir grubu odaklı kuaför
 2. Orta gelir grubu odaklı kuaför
 3. Yüksek gelir grubu odaklı kuaför

Kurulacak olan işletmede para kazanmayı planlayan ve yıllık büyüme kaydetmeyi hedefleyen bir girişimcinin bu 3 kuaför türünden birine karar vermesi elzemdir. Bu süreç işletmenin nasıl, nerede ve ne şartlar altında kurulacağını önceden belirleyecektir.

Kuaför kurmak için gerekli olan sermaye düzeyi de ilgili kuaför türünü seçmek için önemli bir veridir. Özellikle düşük gelir grubunun bulunduğu bir bölgede kurulacak olan kuaför için gerekli sermaye çok düşüktür. Bu işletmeler genellikle mahalle arasında kurulur ve işletmenin hizmet pörtföyü de orta ve yüksek gelir grubuna yönelik açılmış işletmelere göre daha dar kapsamlıdır.

KUAFÖR NASIL AÇILIR

kuaför

Kuaför açmak için ilk ihtiyaç kuaför türüne karar vermektir. Karar süreci sonrasında; ilgili gelir odağına göre bir il, ilçe, semt ve mahalle belirlenmesi ve ardından da potansiyeli yüksek bir dükkan belirlenmesi gerekiyor. Düşük ve orta gelir grubuna yönelik bir dükkan için minimum 80 metrekare alana sahip bir dükkan yeterlidir. Ancak yüksek gelir grubunu hedefleyen dükkanlar için minimum 100 metrekare büyüklüğündeki bir dükkan bulunması önerilir. Rekabet bu sektörde her şeydir! Rakipler incelendikten sonra dükkan türüne bilahare karar verilebilir.

Kuaför açmak için rekabette öne geçmek esastır. Dolayısıyla dükkanın kurulacağı dükkanın mutlak suretle yüksek potansiyel içermesi gerekiyor. Ana yollar ve yürüyüş güzergahındaki lokasyonlar ilk hedef noktaları olmalıdır. Ancak çok iyi bir dükkan çok fazla kira ödemesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu hususta aşağıdaki rakamlara yakın seyretmek önemlidir:

Kuaför dükkanlarının 2023 yılı için maksimum aylık kira tutarları:

 • Düşük gelir grubu odaklı dükkanlar: 4.000 TL
 • Orta gelir grubu odaklı dükkanlar: 9.000 TL
 • Yüksek gelir grubu odaklı dükkanlar: 20.000 TL

Aylık kira tutarı doğrudan işletmenin karlılığını etkilediği için çok yüksek kiralara karşı dikkatli olunmalıdır. Aksi durumda işletmeden elde edilen gelirin büyük kısmının kira ödemesi olarak yansıma sorunu yaşanabilecektir. Bu da işletmenin uzun süreli verimliliğinini olumsuz yönde etkileyecektir.

Bay – Bayan Kuaför dükkanı açmak için gerekli belgeler:

 • Ustalık belgesi
 • 2 adet fotoğraf (şirket işletmesi ise gerekli değildir)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İkametgâh Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olunduğuna dair herhangi bir belge
 • İşletici Kimlik Bildirme Belgesi
 • İmza Sirküleri ve Ticaret Sicil Gazetesi (şahıs işletmesi ise gerekli değildir)
 • Vergi Levhası
 • Oda Faaliyet Belgesi ve Oda Sicil Tasdiknamesi
 • Tapu ve Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Kira Sözleşmesi (tapuda adı geçen mülk sahibi/sahipleri ile yapılmalıdır) (aslı ya da noter tasdikli sureti) (işyeri kiralık ise)
 • İşyeri Krokisi (yetkili bir kişiye çizdirilmelidir, üzerinde uzunluk ölçüleri, m² toplamı, çizen kişinin kaşesi ve imzası bulunmalıdır)
 • İtfaiye Uygunluk Raporu
 • ASAT İşyeri Açma Ruhsatı Görüş Belgesi (işyerinde tuvalet var ise)
 • Güvenlik Kameraları ve Kayıt Sistemi bulunmalıdır.
 • Bay – Bayan kuaförleri minimum 80 metrekare olmalıdır.
 • Tapuda adı geçen mülk sahibinin/sahiplerinin vefat etmiş olması durumunda; “veraset ilamı” çıkartılmalı ve gereken belgeler arasına “Veraset İlamı” da konulmalıdır. Ayrıca kira sözleşmesinde veraset ilamında adı geçen mirasçının/mirasçıların da imzası/imzaları bulunmalıdır.
 • İşyerinin “mesken”e açılması durumunda; “muvafakatname” alınmalıdır. (en az 8 daireli apartmanlarda; apartman yönetim karar defterinde, kat maliklerinin imzalarının bulunduğu, ilgili karar sayfasının noter tasdikli sureti)

AYRICA BAKINIZ: Ayakkabı Tamircisi Açmak

Ustalık belgesi nasıl alınır

Erkek ve kadın kuaför açmak için mutlak suretle işletmede sahibinin ustalık belgesine sahip olması gerekiyor.

Ustalık belgesi almak için en çok kullanılan yol Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kurslardan eğitim almaktır. İlkokul mezunları 2 yıllık, lise ve üzeri eğitime sahip olanlar ise bir yıllık kurs sonrasında ustalık belgesi almaya hak kazanmak üzere sınava giriş yapabilirler.

Ustalık belgesi almanın bir diğer yolu ise ilgili sektörde 5 yıl boyunca sigortalı olarak çalışmış olmaktır. Buna sahip olan kişiler ise ilk olarak kalfalık belgesine başvurabilir ardından da ustalık belgesi sınavına girebilirler. Sınavdan başarılı olanlar gerekli kuaför ustalık belgesi ile kendi işletmesini kurabilirler.

DENEYİMLİ PERSONEL İHTİYACI

kuaför kurmak

Para kazandıran bir kuaförün ana niteliği iyi bir hizmettir. Müşterinin talep ettiği hizmetin tam olarak karşılandığı işletmelerin büyüme performansı her zaman daha yüksek olacaktır. Hizmet odaklı bir iş fikri olması hasebiyle sektörde para kazanmak ve yıllık büyüme kaydetmek isteyen girişimcilerin mutlak suretle iyi personellere ihtiyacı vardır. Kuaför sektöründe deneyimli personel bulmak için İŞKUR’un iş arama servisinde kayıt oluşturabilir ya da çeşitli iş arama platformlarında ilan oluşturulabilir.

Deneyimli personelin iş motivasyonunu artırmak isteyen girişimciler son dönemde kardan pay gibi ekstra bir gelir fırsatı oluşturmaktadır.

Örneğin, aylık 10.000 TL maaş alan bir personel ayrıca ay sonunda tüm gelirden yüzde 5 pay almak üzere teşvik edilebilir. Bu sayede işletmenin kar payı üzerindeki imkan dahilinde işletme personelinin motivasyonu üst düzeye çıkarılabilir. Ülkemizde kuaför sektöründe uzun yıllardır uygulanan yöntemlerden biridir.

KUAFÖR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

kuaför kurma

Kadın ve erkek kuaför açmak isteyen girişimcilerin ilgili işletmeyi kurmak için çok sayıda ekipman ve malzemeye ihtiyacı olacak. İlgili ekipmanlar ve malzemeler toptancılar üzerinden daha uygun fiyatlı olarak temin edilebilir. İlgili ürünleri alırken garanti şartlarına dikkat etmek önemlidir. Zira, yoğun kullanım söz konusu olduğu için ilgili elektronik aletlerde sorunlar yaşanabilmektedir.

 1. Kuaför koltuğu (minimum 3 adet)
 2. Berber tezgahı
 3. Bekleme koltukları
 4. Yıkama setleri
 5. Çok amaçlı makaslar
 6. Fön makineleri – Maşa – düzleştirici
 7. Ustura – Fırçalar – Taraklar
 8. Kesit Klipleri
 9. Boya – Boya önlüğü – Maske
 10. Bone – pamuk – galoş
 11. Manikür – Pedikür malzemeleri
 12. Havlular
 13. Sprey suluk – Penuar
 14. Losyon – kolonya – şampuan – jöle – köpük
 15. Ağda malzemeleri
 16. Makyaj malzemeleri

Ayrıca verilecek hizmetlere göre ekstra malzemelere ihtiyaç duyulacaktır. Bu hususta ustalık belgesine sahip olan kurucuların talepleri esastır.

KUAFÖR AÇMAK İÇİN GEREKLİ SERMAYE

kuaför açma

Kuaför açmak için gerekli sermaye işletmenin büyüklüğüne ve verilen hizmetlerin niteliğine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak işletmelerin demirbaşları ise birbirine yakındır. Sektöre giriş yapacak olan girişimcilerin belirledikleri kuaför türüne göre de kuaför açmanın maliyeti değişiklik gösterir.

Ortalama olarak,

 • Düşük gelir grubu odaklı kuaför açmanın maliyeti 180.000 Türk Lirası
 • Orta gelir grubu odaklı kuaför açmanın maliyeti 320.000 Türk Lirası
 • Yüksek gelir grubu odaklı kuaför açmanın maliyeti 500.000 Türk Lirası’dır.

KUAFÖR AÇMAK NE KADAR KAZANDIRIR

kuaför maliyet

Kuaförler zorunlu bir hizmetin karşılandığı işletmelerdir. Bu sebeple genel nüfusun yüzde 70’inden fazlası kuaförlerden hizmet almakta ya da kuaför hizmetlerini kendi imkanları ile gidermek durumundadır. Dolayısıyla sektör önemli bir iş koludur ve işin müşteri odaklı olarak gerçekleştirilmesi durumunda para kazanma potansiyeli oldukça yüksektir. Kuaförlerde geliri etkileyen en önemli unsurlardan ikisi ise personel maaşları ve dükkan kirasıdır.

2 yıllık müşterisi oturmuş bir işletmenin kuaför türüne göre sağladığı yaklaşık gelirler şu şekilde:

 • Düşük gelir grubu odaklı kuaförlerin aylık geliri ortalama 22.000 Türk Lirası
 • Orta gelir grubu odaklı kuaförlerin aylık geliri ortalama 38.000 Türk Lirası
 • Yüksek gelir grubu odaklı kuaförlerin aylık geliri ortalama 70.000 Türk Lirası’dır.

AYRICA BAKINIZ: Bebek Giyim Mağazası Açmak

Yorum yapın